Rezolucja w Obronie Puszczy Amazońskiej

Biorąc pod uwagę dobro życia na naszej planecie i przyszłość cywilizacji ludzkiej, w tym dobro obywateli Brazylii, stanowczo protestujemy przeciw niszczeniu Puszczy Amazońskiej, żądamy zaprzestania tego procederu i wszczęcia kroków naprawczych, w celu zaradzenia wyrządzonym szkodom. Uważamy, że jedynym skutecznym środkiem do osiągnięcia tego celu jest spowodowanie, żeby niszczenie Puszczy Amazońskiej było nieopłacalne. Dlatego:

 • Wzywamy wszystkich obywateli Ziemi do przyłączenia się do akcji „Nie zgadzam się, nie kupuję, wysyłam pocztówkę” i podjęcia następujących kroków:
  1. Powstrzymania się od kupowania żywności pochodzącej z Brazylii, przede wszystkim wołowiny, mięsa drobiowego, soi i oleju palmowego oraz produktów powstałych na bazie brazylijskiej wołowiny, mięsa drobiowego, soi i oleju palmowego.
  2. Powstrzymania się od kupowania mięsa wołowego, drobiowego i wieprzowego pochodzącego z hodowli używających brazylijskich pasz.
  3. Wybierania produktów, których produkcja nie powoduje niszczenia tropikalnych lasów deszczowych, co jest potwierdzone wiarygodnym certyfikatem, w tym również produktów brazylijskich posiadających taki certyfikat.
  4. Zawiadomienia ambasady Brazylii w swoim kraju za pomocą specjalnej pocztówki o przystąpieniu do akcji „Nie zgadzam się, nie kupuję, wysyłam pocztówkę”.
  5. Sfotografowania się z podpisaną pocztówką i rozpowszechnienia tej fotografii w mediach społecznościowych.
 • Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców produkujących i obracających żywnością o przyłączenie się do akcji „Produkt/miejsce przyjazne Puszczy Amazońskiej”. W szczególności apelujemy do:
  1. Producentów żywności o niestosowanie półproduktów i pasz pochodzących z Brazylii, a po spełnieniu tego warunkuo oznaczenie swoich produktów znakiem „Produkt przyjazny Puszczy Amazońskiej”.
  2. Właścicieli sklepów i sieci handlowych, żeby nie sprzedawali produktów spożywczych pochodzących z Brazylii, ani produktów spożywczych powstałych na bazie półproduktów i pasz pochodzących z Brazylii. Sklepy przestrzegające tych zasad mają prawo oznaczać się znakiem „Sklep przyjazny Puszczy Amazońskiej”.
  3. Właścicieli restauracji i wszelkiego rodzaju punktów gastronomicznych, żeby nie używali produktów spożywczych powstałych w Brazylii, ani produktów spożywczych powstałych na bazie półproduktów i pasz pochodzących z Brazylii. Restauracje przestrzegające tych zasad mają prawo oznaczać się znakiem „Restauracja przyjazna Puszczy Amazońskiej”.
 • Zamierzamy monitorować sytuację w innych krajach, które w swoich granicach posiadają lasy deszczowe i w razie stwierdzenia systemowego niszczenia tych lasów, podejmować podobne kroki jak w przypadku Brazylii.
 • Wzywamy organy ustawodawcze i kontrolne wszystkich państw na Ziemi, żeby uchwalając odpowiednie akty prawne, wymusiły na producentach żywności informowanie konsumentów, jeśli produkt lub jego składniki wyrosły na plantacjach powstałych po 2018 roku na skutek wyrębu lasu deszczowego.
 • Wzywamy wszystkie państwa na Ziemi, posiadające na swoim terytorium lasy deszczowe, w tym Brazylię, żeby skutecznie zatrzymały ich wyrąb i wypalanie, a na terenach zdewastowanych przez wyrąb i wypalanie po 2018 roku sadziły, a potem pielęgnowały drzewa gatunków lokalnych starając się przywrócić na zdewastowanych obszarach las deszczowy, możliwie podobny do tego, który był obecny na tym terenie przed dewastacją.
 • Wzywamy wszystkie państwa na Ziemi, nieposiadające na swoim terytorium lasów deszczowych, a także osoby prywatne, żeby w duchu odpowiedzialności i solidaryzmu wspierały finansowo te kraje, które takie lasy chronią oraz finansowały działania zmierzające do restaurowania zdewastowanych ekosystemów lasów deszczowych.

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do podpisania i rozpowszechniania niniejszej Rezolucji oraz do podjęcie wszelkich możliwych działań, które mogą się przyczynić do realizacji jej postulatów.

Akcję organizuje Blog Rudzika Remusa (Polska) i Operation NaturAlly (Portugalia) w ramach akcji obywatelskich Extinction Rebellion.

Najnowsze podpisy
83 Pani Katarzyna C. Poland Sty 12, 2020
82 Pani Tomasz M. Poland Sty 10, 2020
81 Pan Krzysztof K. Poland Gru 09, 2019
80 Pan Tomasz N. Polska Lis 28, 2019
79 Pani Sonia K. Polska Lis 28, 2019
78 Pani Julia D. Poland Lis 26, 2019
77 Pani Ewa S. Polska Lis 26, 2019
76 Pan Krzysztof M. Poland Lis 26, 2019
75 Pani Cristina F. Polska Lis 25, 2019
74 Pani Ewa N. Poland Lis 25, 2019
73 Pani Aleksandra N. Poland Lis 25, 2019
72 Pan Rafał R. Polska Lis 25, 2019
71 Pani Iwona D. Polska Lis 24, 2019
70 Pani Agnieszka G. Poland Lis 23, 2019
69 Pani Paulina Z. Polska Lis 22, 2019
68 Pani Joanna M. Polska Lis 21, 2019
67 Pani Piotr N. Polska Lis 21, 2019
66 Pani Ilona K. Poland Lis 21, 2019
65 Pani Martyna W. Polska Lis 21, 2019
64 Pan Marcel P. Poland Lis 21, 2019
63 Pani Marta C. Poland Lis 14, 2019
62 Pani Aleksandra P. Polska Lis 13, 2019
61 Pani Magdalena K. Poland Lis 12, 2019
60 Pani Anna S. Poland Lis 08, 2019
59 Pani Anna C. Polska Lis 08, 2019

– < – > –

Oświadczam, że przed podpisaniem Rezolucji zapoznałem się z klauzulą informacyjną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez Administratora danych w celu prowadzenia kampanii społecznej na rzecz ochrony lasów deszczowych i lasów tropikalnych Amazonii oraz innych lasów naturalnych.

Fakt ten potwierdzam podpisując niniejszą Rezolucję.

Rezolucja w Obronie Puszczy Amazońskiej

Tekst rezolucji jak powyżej

**twój podpis**

83 signatures = 1% cel
0
10,000

Podziel się tym ze znajomymi: